Drawing 70 ภาพแห่งความทรงจำโดย 9 นักออกแบบ

Drawing

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านเทิดทูนมากที่สุด ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านที่มีอยู่ในทุกๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นศาสตร์หรือศิลป์ ด้านดนตรี ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมายที่พระองค์ได้ทรงแสดงให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดแจ้งแล้วต่อทั้งคนไทยหรือชาวต่างชาติเองก็ตาม พระองค์ท่านทรงถือได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจของคนไทยหลายๆ คนในการยึดถือเพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องของการดำเนินชีวิต รวมไปถึงเหล่าบรรดาศิลปิน สถาปนิก นักออกแบบทั้งหลายที่ต่างก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ ด้วยเหตุนี้เหล่าบรรดาศิลปินทั้งหลายจึงได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ 70 ภาพ แห่งความทรงจำในชื่อว่า “นิทรรศการภาพวาด 9 นักออกแบบ 70 ภาพความทรงจำ” ที่ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์การค้าเดอะ คริสตัล และ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เป็นการถ่ายทอดถึงความทรงจำ รวมถึงเป็นการเทิดทูนบูชาต่อพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ของปวงชนชาวไทย

Painting

วัตถุประสงค์หลักของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะแสดงถึงความอาลัย ความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรไทย ที่พระองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่มีความสนพระราชหฤทัยในงานศิลปกรรมฝีพระหัตถ์ตั้งแต่ครั้งที่พระองค์ยังคงทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงทำการศึกษาฝึกฝนฝีมือด้วยตัวของพระองค์เอง นับว่าเป็นต้นแบบที่ดีอย่างมากในเรื่องของความเพียรพยายาม ความวิริยะอุตสาหะที่มีต่อการกระทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้ภายในงานยังได้แสดงออกถึงความรักที่ปวงชนชาวไทยมีต่อพระองค์ท่านอย่างไม่เสื่อมคลายอีกด้วย ซึ่งผลงานศิลปะที่จัดแสดงในงานก็มาจาก 9 สถาปนิกกับดีไซน์เนอร์ชื่อดังของประเทศไทยประกอบไปด้วย เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, ไปรพจน์ จุลวงศ์, มณเฑียร หงุ่ยตระกูล, วิทยา ทรัพย์ธนอุดม, วิยดา มหาภาพ, เกตพล ศิริธง, ภาคินี รัตนะ, ธวัช ชัยยุทธิ์ และ ทรงประพันธ์ ยกย่อง

picture

ภายในนิทรรศการดังกล่าวจะมีการนำพระบรมสาทิสลักษณ์ที่เป็นช่วงเหตุการณ์ในเวลาต่างๆ เช่น ภาพที่ได้สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำงานอย่างหนักเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดี พระจริยวัตรอันงดงามในอิริยาบถต่างๆ ของพระองค์ท่าน รวมถึงภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งลักษณะของผลงานที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ก็เกิดจากการใช้เทคนิคที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น การนำเอาสามเหลี่ยมมาทำการเรียงต่อกันจนกลายเป็นรูปพระองค์ท่าน, การใช้ถ่านในการวาดภาพ, การเลือกใช้สีอะคริลิคบนผืนผ้าใบ, การวาดด้วยเมาส์ปากกา เป็นต้น