ป้ายจราจรที่จำเป็นต้องรู้มีอะไรบ้าง

ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร  สัญลักษณ์ป้ายจราจร รูปป้ายจราจร  เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเรื่องหนึ่ง เพราะคนเราทุกวันนี้ต้องใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทาง เพราะฉะนั้น การศึกษาเรื่อง เครื่องหมายจราจรทางบก จึงเป็นเรื่องควรทำ ไม่ใช่แต่เฉพาะผู้ใช้รถเท่านั้น  หากแต่เป็นทุกคนผู้ใช้ถนนร่วมกัน วันนี้เรานำความรู้เรื่องเครื่องหมายจราจรแบบพอสังเขป มาฝากกันจะมีอะไรบ้าง  เรามาดูกันเลย

เครื่องหมายจราจร

เครื่องหมายจราจร คือ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการควบคุมการจราจร มักเป็นแสงหรือป้าย มีจุดประสงค์ในการกำหนดบังคับการเคลื่อนตัวของจราจร การจอด อาจเป็นการเตือน การแนะนำทางจราจร เป็นต้น

 1. สัญญาณไฟจราจร

สัญญาณไฟจราจร โประกอบด้วยสัญญาณไฟ 3 สี อยู่ตามทางแยกต่าง ๆ ได้แก่ สีแดงให้รถหยุด สีเหลืองให้รถระวัง เตรียมหยุด และสีเขียวคือให้รถไปได้

 1. ป้ายจราจร

ป้ายจราจร เป็นป้ายควบคุมการจราจร แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

– ป้ายบังคับ มีพื้นสีขาว ขอบแดง เป็นป้ายกำหนดต้องทำตาม เช่น ห้ามเลี้ยวขวา

–  ป้ายเตือน มีพื้นสีขาว ขอบดำ เป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้า

–  ป้ายแนะนำ เป็นป้ายแนะนำการเดินทางต่าง ๆ เช่น  ทางลัด บอกระยะทาง เป็นต้น

 1. เครื่องหมายจราจรอื่น ๆ

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

 1. ป้ายบังคับบอกความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กำหนด
 2. ป้ายบังคับที่แสดงด้วยข้อความ หรือสัญลักษณ์

เช่น

ป้ายหยุด  รถทุกชนิดต้องหยุด เมื่อปลอดภัยแล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้อย่างระมัดระวัง

ป้ายให้ทาง  รถทุกชนิดต้องระมัดระวังและให้ทางรถรวมทั้งคนเดินเท้าในทางขวางผ่านไปก่อน เมื่อปลอดภัย และ ไม่เป็นการกีดขวางการจราจร จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้อย่างระมัดระวัง

 • ห้ามแซง ห้ามไม่ให้ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นในทางติดตั้งป้าย
 • ห้ามรถจักรยาน ห้ามรถจักรยานผ่านเข้าไปในเขตทางติดตั้งป้าย
 • ห้ามใช้เสียง ห้ามใช้เสียงสัญญาณหรือทำให้เกิดเสียงก่อการรบกวนในเขตติดตั้งป้าย
 • ห้ามจอดรถ ห้ามจอดรถทุกชนิดตามแนวนั้น ยกเว้น รับ-ส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะ ซึ่งต้องกระทำอย่างรวดเร็ว
 • ห้ามรถสูงเกินกำหนด ห้ามไม่ให้รถทุกชนิดที่มีความสูงเกินกว่ากำหนดเป็นเมตรตามจำนวนเลขในป้าย เข้าไปในเขตทางหรืออุโมงค์ที่ติดตั้งป้าย
 • จำกัดความเร็ว ห้ามไม่ให้ผู้ขับรถทุกชนิดใช้ความเร็วเกินที่กำหนดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามตัวเลขในแผ่นป้าย ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย จนกว่าจะพ้นระยะจำกัดความเร็วนั้น
 • ให้รถสวนทางมาก่อน ให้ผู้ขับรถทุกชนิดหยุดรถตรงป้าย เพื่อให้รถอีกฝั่งสวนทางมาก่อน ถ้ามีรถข้างหน้าหยุดรอก่อนก็ให้หยุดรถรอต่อกันมาตามลำดับ เมื่อรถที่สวนทางผ่านไปหมดแล้ว รถที่หยุดรอตามป้ายนี้ค่อยเคลื่อนไปได้ เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังมีป้ายอื่นๆอีกมากมายที่ผู้ขับขี่บนท้องถนนควรศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย